Edenberga Gård, Laholm

Biogasanläggningen ligger på gården Nya Skottorp som drivs av Edenberga gård AB. Företaget är ett familjeföretag som drivs av familjen Paulsson. Företaget bedriver en helintegrerad grisproduktion, smågrisproduktion på gården Nya Skottorp och slaktsvinsproduktion på gården Värestorp. Biogasanläggningen togs i drift i augusti 2011 och rötar gödsel från de egna gårdarna. Gasen som produceras används till kraftvärme för el och värmeproduktion.

Fakta

Anläggningsfakta

Biogasproduktionen är en del av verksamheten på Nya Skottorp och ett stort steg mot självförsörjning och bidrar till en miljösatsning. Biogasanläggningen bidrar även till ett bättre gödselmedel som kan verka på ett effektivare sätt. Biogasanläggningen behandlar 18 000 ton gödsel. Gasen som produceras används till kraftvärmeproduktion för gårdens egen förbrukning och ger ett överskott som säljs.

Övergripande beskrivning av anläggningens process

Gödsel samlas upp i en förbrunn som förvärms med hjälp av spillvärme från rötresten. Gödseln, som är en totalomblandad slurry, pumpas vidare in i rötkammaren. I rötkammaren rötas gödseln i en mesofil process (37°) med en uppehållstid på 25-30 dygn. Rötkammaren rörs om med en sidomonterad propelleromrörare och värms via kollektorslangar som är monterade på insidan av rötkammaren. Rötresten skickas vidare till en efterkammare där den kyls ner och kvarvarande gas samlas upp och levereras till övriga gassystemet.

Positiva miljöegenskaper

Anläggningen ger en positiv miljöeffekt eftersom metanet i gödseln, som annars kan avgå till atmosfären, tas om hand och utnyttjas för biogasproduktion. Klimatpåverkan av metangasen minskar därmed. Den producerade biogasen används för gårdens el- och värmeproduktion och därmed minskas användningen av fossila råvaror. Biogasproduktionen ger således en dubbel miljönytta i form av minskade utsläpp av metan från djurhållningen, gödsellagringen och gödselspridningen samt minskad användning av fossila råvaror för el- och värmeproduktion.

Ytterligare positiva miljöeffekter:
- Luktreducering av gödseln vid spridning
- Rötresten sprids som gödselmedel på åkrarna
- Rötresten har större andel lättillgängligt kväve för växterna. Därmed förbättras kväveutnyttjandet och kan bidra till mindre risk för kväveförluster genom ammoniakavgång och nitratläckage.
- Antalet groende ogräsfrön i gödseln minskar genom rötningen. Detta bidrar till minskad ogräsbekämpning, både kemiskt och mekaniskt (med maskiner).
Vid gården värmeproduktion används endast förnyelsebar biogas som bränsle.

Övrigt

Det finns ca 10 anläggningar i Sverige som bygger på denna teknik. Denna anläggning är en av de nyare anläggningarna och välbyggd.

Tekniskt

Produktionssiffror

2400 MWh
410 000 Nm3 biogas

Använd teknik

Mesofil process, 37°C
Rötning med snedställd propelleromrörare.
Enkel och kostnadseffektiv konstruktion.

Process

Övrigt

Leverantörer

 • Hitta till oss

  Adress

  EDENBERGA GÅRD
  312 95 Laholm
  Sverige

  Kontakt

  Eva Fock

  Telefon

  För bokning
  +46 520 135 07

  Internet

  Vår webbsida

  E-posta oss