Hjo Nygården, Hjo

    Biogasanläggningen ligger på gården Hjo Nygården som ägs av Ulla och Bengt Kjellander. Gården arrenderas av Anders Widinghoff. Biogasanläggningen ägs av gårdens ägare medan gaspannan ägs av arrendatorn.

Tillsammans driver man företaget Nygårdens BiHjoGas, som säljer värme till Hjordnära mejeri. Anläggningen byggdes 2011, togs i bruk under 2012 och rötar gödsel från gårdens mjölkkor samt eventuellt restprodukter från Hjordnära mejeri.

Gasen som produceras används till största delen för att värma mejeriet som ligger i anslutning till gården.

    

Fakta

Anläggningsfakta

Biogasproduktionen är en del av gården Hjo Nygården och bidrar till att få ett bättre gödselmedel som kan verka på ett effektivare sätt. Gasen som produceras ger Hjordnära mejeri ett klimatneutralt bränsle för att värma process och anläggning.

Övergripande beskrivning av anläggningens process

Gödsel samlas upp i en blandningsbrunn som förvärms med hjälp av spillvärme från rötresten. Gödseln, som är en totalomblandad slurry, pumpas vidare in i rötkammaren. I rötkammaren rötas gödseln i en mesofil process (37°) med en uppehållstid på 25-30 dygn. Rötkammaren rörs om med en sidomonterad samt en dränkbar propelleromrörare och värms via kollektorslangar som är monterade på insidan av rötkammaren. Rötrest/gödseln skickas vidare till en efterrötkammare där den kyls ner. Kvarvarande gas samlas upp och levereras till övriga gassystemet

Positiva miljöegenskaper

Anläggningen ger en positiv miljöeffekt eftersom metanet i gödseln, som annars kan avgå till atmosfären, tas om hand och utnyttjas för biogasproduktion. Klimatpåverkan av metangasen minskar därmed. Den producerade biogasen används som bränsle i en gaspanna och därmed minskas användningen av fossila råvaror. Biogasproduktionen ger således en dubbel miljönytta i form av minskade utsläpp av metan från djurhållningen, gödsellagringen och gödselspridningen samt minskad användning av fossila råvaror för uppvärmning.

Ytterligare positiva miljöeffekter:
- Luktreducering av gödseln vid spridning
- Rötresten sprids som gödselmedel på åkrarna
- Rötresten har större andel lättillgängligt kväve för växterna. Därmed förbättras kväveutnyttjandet och kan bidra till mindre risk för kväveförluster genom ammoniakavgång och nitratläckage.
- Antalet groende ogräsfrön i gödseln minskar genom rötningen. Detta bidrar till minskad ogräsbekämpning, både kemiskt och mekaniskt (med maskiner).
Vid förbränning av gas i gaspannan används endast förnyelsebart bränsle

Övrigt

Det finns ca 10 anläggningar i Sverige som bygger på denna teknik. Det som gör anläggingen unik är samarbetet mellan mjölkproducenten som producerar biogasen och mejeriet som förbrukar gasen genom att värma sin anläggning med den förnyelsebara biogasen.

Teknisk anläggningsinformation

Produktionssiffror

1200 MWh
204 651 Nm3 biogas

Använd teknik etc

Mesofil process, 37°C
Rötning med snedställd samt dränkbar propelleromrörare.
Enkel och kostnadseffektiv konstruktion.

Process

Övrigt

Leverantörer

 • Hitta till oss

  Adress

  HJO NYGÅRDEN 1
  544 92 Hjo
  Sverige

  Kontakt

  Eva Fock

  Telefon

  För bokning
  +46 520 135 07

  Internet

  Vår webbsida

  E-posta oss