Högebo Gård AB, Hällekis

Högebo Gård AB är ett familjeägt företag som bedriver lantbruk, gasproduktion och åkeri. Företaget är beläget vid Kinnekulle i Götene kommun. Lantbruket består av spannmålsproduktion samt integrerad svinproduktion. Biogasanläggningen togs i drift i oktober 2009 och bygger på en mesofil rötningsprocess. Biogasen förbränns på gården för el- och värmeproduktion till svinstallar och gårdsverkstad. Rötresten används i företagets växtodling.

Fakta

Anläggningsfakta

Biogasanläggningen tar hand om gödseln från företagets 270 suggor och 1500 gyltor samt rester från växtodlingen. Ca 5600 m3 svinflyt blandas med ca 150 ton vitkålsrester och 70 ton havresocker på årsbasis. Rötresten används i företagets växtodling. Biogasanläggningen genererar årligen ca 160 000 Nm3 rågas vilket omsätts till ca 215 000 kWh el och ca 940 MWh värme.

Beskrivning av anläggningens process

380 m3 isolerad rötkammare samt ett plåttak med isoleringsmaterial på insidan. Rötkammaren har ett uppvärmningssystem med kollektorslangar runt kammaren för uppvärmning av substratet. I kammaren finns en vertikalt monterad propelleromrörare som är ställbar i höjdled. Kammaren matas med en pump och utgående material bräddas över till ett rötrestlager. Se vidare processbild..

Miljöeffekter

Anläggningen ger en positiv miljöeffekt eftersom metanet i gödseln, som annars kan avgå till atmosfären, tas om hand och utnyttjas för biogasproduktion. Klimatpåverkan av metangasen minskar därmed. Den producerade biogasen används på gården för el- och värmeproduktion och därmed minskas användningen av fossila råvaror. Biogasproduktionen ger således en dubbel miljönytta i form av minskade utsläpp av metan från djurhållningen, gödsellagringen och gödselspridningen samt minskad användning av fossila råvaror för el- och värmeproduktion.

Ytterligare positiva miljöeffekter:
- Luktreducering av gödseln.
- Rötresten sprids som gödselmedel på åkrarna.
- Rötresten har större andel lättillgängligt kväve för växterna. Därmed förbättras kväveutnyttjandet och bidrar till mindre risk för kväveförluster genom ammoniakavgång och nitratläckage.
- Antalet groende ogräsfrön i gödseln minskar genom rötningen. Detta bidrar till minskad ogräsbekämpning, både kemiskt och mekaniskt (med maskiner).

Teknisk anläggningsinformation

Produktionssiffror

215 000 kWh el, 940 MWh värme

Använd teknik

Mesofil rötningsprocess, en rötkammare med vertikal propelleromrörare.

Process

Processbild

Övrigt

Leverantörer

 • Hitta till oss

  Adress

  Högebo
  Götene N
  Sverige

  Kontakt

  Eva Fock

  Telefon

  För bokning
  +46 520 135 09

  Internet

  Vår webbsida

  E-posta oss