Innovatum

Innovatum är ett centrum för utveckling där kunskap byggs upp mellan näringsliv, akademi, enskilda innovatörer och allmänheten. Här bedrivs forskning och utveckling inom bland annat miljö- och energiteknik.

Innovatum ägs av stiftelsen Innovatum och ligger på området med samma namn, i Trollhättan.

Fakta

På Innovatums projektarena drivs samarbetsprojekt inom produktionsteknik, audiovisuell teknik samt energi- och miljöteknik. Genom att erbjuda bra förutsättningar för samarbete i utvecklingsprojekt når företag snabbare fram till lönsamma affärer. Det sparar både tid och pengar, och ger tillgång till kompetent personal.

Tekniskt

Projekt

På Innovatums projektarena bedrivs årligen ett fyrtiotal utvecklingsprojekt varav ett tiotal inom området miljö- och energiteknik. Det är projekt som handlar om utveckling av miljöfordon och alternativa drivmedel, vindkraftsprojekt och projekt för utvinning av biogas. Ett ny satsning som kallas Green Factory handlar om att påskynda hållbar utveckling och kommersialisering av gröna affärs- och produktkoncept och byggs upp tillsammans med flera organisationer.

Positiva effekter

Inom varje bransch och företag finns potential att utveckla nya idéer till en viss nivå men det är när man samlar kompetens från olika sektorer man kan se spännande och snudd på osannolika idéer födas. Idéer som kan komma ha stor påverkan på det som idag är vår största utmaning, klimatet.

Övrigt

Innovatum arbetar för att bredda näringslivet och skapa tillväxt. Genom att sammanföra människor och kompetens kan idéer till nya företag och produkter skapas.

Övrigt

Leverantörer

 • Hitta till oss

  Adress

  Nohabgatan 18A
  461 53 Trollhättan
  Sverige

  Kontakt

  Eva Fock

  Telefon

  För bokning
  +46 520 135 09

  Internet

  Vår webbsida

  E-posta oss