Rabbalshede Kraft

Rabbalshede Kraft projekterar och etablerar landbaserade vindparker i Sverige. Genom att i egen regi, i samarbete med andra aktörer och genom avyttring bidra till driftsättningen av 250 verk till och med år 2015 är visionen att vara en ledande aktör inom långsiktigt hållbar energiproduktion i Sverige.

Sedan Rabbalshede Kraft bildades år 2005 har bolaget etablerat fyra vindparker – Hud och Kil i Tanums kommun, Brattön i Munkedals kommun samt Töftedalsfjället i Dals-Eds kommun. Under 2013 kommer vindpark Dingle-Skogen Vind om 14 vindkraftverk i Munkedals kommun att färdigställas.

Fakta

De fem vindparkerna bolaget har i drift samt vindparken under byggnation beräknas producera 233 000 MWh per år vilket motsvarar förbrukningen av hushållsel för cirka 38 800 hushåll (genomsnitt 6 000 kWh/år).

Totalt motsvarar de fyra vindparkerna i drift samt pågående byggnation av Dingle-Skogen Vind investeringar motsvarande cirka 1,3 mdr kronor. Parkerna beräknas producera 233 000 MWh per år. Varje vindkraftverk beräknas vara i drift under 20-25 år.

Övrig information

Rabbalshede Kraft har 24 anställda, de flesta arbetar på huvudkontoret i Rabbalshede men bolaget har även kontor i Göteborg och Lillhärdal. En etablering av vindparker skapar därtill lokala arbetstillfällen under byggtiden, men även varaktigt under driftstiden.

I samband med byggandet finns arbetstillfällen inom skogsavverkning, anläggning av vägar och planer för vindkraftverk, ledningsdragning och montage. I den utsträckning som det förekommer tillresta leverantörer, främst i samband med montage av vindkraftverken, skapas de kringeffekter genom handel och genom behov av boende vilket skapar positiva effekter på det lokala näringslivet.

Rabbalshede Kraft strävar efter hög driftsäkerhet i produktionen och har därför prioriterat uppbyggnaden av en egen drift- och underhållsorganisation med lokal förankring som snabbt kan vara på plats i parkerna.

Rabbalshede Kraft samarbetar med en rad tillverkare och är inte beroende av någon enskild leverantör.

Vid varje upphandling säkerställs leverantörens förutsättningar att uppfylla Rabbalshede Krafts kravbild, turbinens lämplighet och totalkostnaden över den förväntade livslängden.

Siemens, Enercon och Nordex har levererat verk till de vindparker som bolaget har i drift idag

Process

Övrigt

Leverantörer

 • Hitta till oss

  Adress

  MARKNADSVÄGEN 1
  Tanum Ö
  Sverige

  Kontakt

  Eva Fock

  Telefon

  För bokning
  + 46 520 135 09

  Internet

  Vår webbsida

  E-posta oss