Ragn-Sells Heljestorp AB

Ragn-Sells Heljestorp är en anläggning som kan ta emot och behandla alla normalt förekommande avfall (ej kärnavfall) Etablerat 1974 som TRAAB Trestadsregionens Avfalls Aktie Bolag. (Ägare till 2007 Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, Färgelanda, Mellerud) From maj-2007 ägs anläggningen av RagnSells

 • Södra Sveriges främsta avfallsanläggning, med hantering av alla avfallsslag (förutom kärnavfall.)
 • Mitt i Trestad (Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla (70 km till Göteborg),
 • Mycket bra vägförbindelser, E45,R44
 • Bra tillstånd
 • Sorterings & Rötningsanläggningen, En anläggning där gas för fordonsbränsle framställs och Biogödsel med certifikat för kravodlad mark
 • Miljöstation med hantering av såväl flytande FA som styckegods
 • FA-deponi  Enda godkända i regionen.
 • Däckgranulat  Från däck till granulat för återanvändning i ex ”tyst” asfalt och material till ex konstgäsplaner.
 • Egen avancerad vattenrening. (SBR anläggning).

Fakta

Anläggningsfakta

Sorterings & Rötningsanläggningen processar organiskt material till att bli rötgas som uppgraderas till fordonsgas (biogas) och biogödsel till lantbruk (Certifierat och EU ekologiskt godgänt)

Övergripande beskrivning av anläggningens process

Sorterings & rötningsanläggningen på Ragn-Sells Heljestorp AB har sedan starten år 2000 hanterat ca35 000ton årligen. Bland annat har källsorterat matavfall från kommunerna Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, Färgelanda och Mellerud hanterats under dessa 12 år.

Ragn-Sells Heljestorp har en anläggning för sortering av olikfärgade påsar (sk OptiBag anläggning) som samlats in blandat. Intransport sker i enfacksbil med organiskt i grön påse och brännbart i påse med annan färg, mestadels i röd påse. På anläggningen sorteras påsarna isär så att innehållet i grön påse går till rötning och resten går till förbränning.

Dessutom kan avläggningen mottaga källsorterat matavfall, såväl förpackat i papperspåse som oförpackat. Från och med hösten 2012 kommer anläggningen dessutom att kunna ta emot matavfall förpackat i glas eller aluminium.

Vid rötningsanläggningen produceras dels biogas och dels biogödsel. Biogasen uppgraderas till fordonsgas, vid en extern anläggning, och biogödseln återförs till åkermark. Ragn-Sells Heljestorps biogödsel är certifierat enligt SPCR 120 och är dessutom EU ekologiskt godkänt. Heljestorps biogödsel får därmed spridas på ekologiskt odlad mark.

Ragn-Sells Heljestorp har lång erfarenhet och god kunskap inom rötningsteknik. Bland annat har en stor del av vår personal arbetat i anläggningen sedan starten vilket gett oss mycket god och bred kompetens inom området.

Ragn-Sells Heljestorp har erforderliga tillstånd att bedriva verksamhet som omfattar tjänster av det slag som upphandlingen avser.

Behandling av källsorterat matavfall (Anbudsinbjudan 2012.067TN) från Alingsås kommer att på Heljestorp tas emot i hall för plastförpackat fast matavfall (Port 4) där transportören tippar materialet i anvisad mottagningsficka.

I anläggningen portioneras materialet under dygnet in till påsöppnaren för öppning av påsen (förpackningen av matavfallet behandlas som plastpåse). Därefter siktas/sållas materialet för att sedan sönderdelas och matas in till processen. I processen blandas allt inkommande matavfall till en receptbestämd slurry som därefter hyginiseras, i enlighet med kraven i SPCR 120.

Felaktigt/ ej önskvärt material avskiljs och kasseras medan godkänd slurry leds vidare till bufferttank och därefter till rötningskammaren. Materialet rötas varpå biogas och bigödsel produceras. Biogasen används som fordonsbränsle.

Positiva miljöegenskaper

Anläggningen gör matavfall till dels gas för fordonsdrift (ingen CO2 påverkan) och biogödsel som går tillbaka till åkermark. Ett kretslopp uppnås.

Övrigt

Då anläggningen är specialiserade på förpackat material och kan ta material förpackat i plast, glas, aluminium, papper, kartong (livsmedelsförpackat) eller oförpackat, är anläggningen unik.

Tekniskt

Teknisk anläggningsinformation

1,6 miljoner Nm3, CH4(metangas) vilket motsvarar ca 1,25 miljoner liter bensin.
Ca 4500 ton biogödsel till lantbruk

Använd teknik

Rötningsteknink med specialanpassad utrustning och egenutvecklad teknik runt rötprocess.

Process

Övrigt

Leverantörer

 • Hitta till oss

  Adress

  HELJESTORP 150
  462 93 Vänersborg
  Sverige

  Kontakt

  Eva Fock

  Telefon

  För bokning
  +46 520 135 09

  Internet

  Vår webbsida

  E-posta oss