Besöksanläggningar

Viken Biogas

Viken Biogas är beläget på gården Viken strax utanför Falköping. Gården, Nötcenter Viken, är en försöksgård som ägs av Lantmännen.

Tängelsbols biogasanläggning, Mellerud/Brålanda

Sylves Lantbruk HB är ett företag som bedriver växtodling, suggpool, vindkraftverk och en biogasanläggning, Huvudgården ligger i Mellerud kommun. Biogasanläggningen togs i drift under oktober 2012

Ragn-Sells Heljestorp AB

Ragn-Sells Heljestorp är en anläggning som kan ta emot och behandla alla normalt förekommande avfall (ej kärnavfall)

Rabbalshede Kraft

Rabbalshede Kraft projekterar och etablerar landbaserade vindparker i Sverige. Genom att i egen regi, i samarbete med andra aktörer och genom avyttring bidra till driftsättningen av 250 verk till och med år 2015 är visionen att vara en ledande aktör inom långsiktigt hållbar energiproduktion i Sverige.

Naturbruksgymnasiet Sötåsen, Töreboda

Naturbruksgymnasiet Sötåsen ägs och drivs av Västra Götalandregionen. Skolan ligger utanför Töreboda och har idag ca 260 elever som kombinerar sina gymnasiestudier med stort intresse för djur, natur, miljö, blommor och teknik. Lantbruket består av växtodling och djurproduktion.

Lillesjöverket, kraftvärmeverk i Uddevalla

Uddevalla Energi äger ett flertal värmeproduktionsanläggningar, däribland Lillesjöverket. Verket stod klart för kommersiellt bruk 2008 och invigdes högtidligt av HKH Kronprinsessan Victoria i januari 2009.

Lextorp Kraftvärmeverk

Lextorp i Trollhättan är en kraftvärmeanläggning som producerar fjärrvärme till stadens fjärrvärmenät och el till elmarknaden. Anläggningens panna eldas uteslutande med biobränsle som spån, flis, grenar och toppar.

Innovatum

Innovatum Teknikpark är ett utvecklingscentrum som fungerar som en motor för hela regionen. På en neutral arena möts områdets innovatörer, forskare, företagare och studenter. Idéerna flödar och det sjuder av nytänkande och kraft.

Högebo Gård AB, Hällekis

Högebo Gård AB är ett familjeägt företag som bedriver lantbruk, gasproduktion och åkeri. Företaget är beläget vid Kinnekulle i Götene kommun. Lantbruket består av spannmålsproduktion samt integrerad svinproduktion

Hjo Nygården, Hjo

Biogasanläggningen ligger på gården Hjo Nygården som ägs av Ulla och Bengt Kjellander. Gården arrenderas av Anders Widinghoff. Biogasanläggningen ägs av gårdens ägare medan gaspannan ägs av arrendatorn.

Grinstad Gårdsgas biogasanläggning, Mellerud/Brålanda

Grinstad Gårdsgas AB är ett bolag som ägs och drivs av sex lantbruksföretag i Melleruds kommun. Bolagets anläggning togs i drift under oktober 2012. Anläggningen rötar i huvudsak svingödsel och nötgödsel från de sex ägarna samt slakteriavfall.

Gajan Biogas AB

Gajan Biogas AB ägs av Gunnar och Anita Gustavsson. Företaget har drivit en suggpool sedan 1991 och har sedan 2003 varit delägare i BergUngen AB. Biogasanläggningen är placerad strax intill BergUngens svinstallar

Edenberga Gård, Laholm

Biogasanläggningen ligger på gården Nya Skottorp som drivs av Edenberga gård AB. Företaget är ett familjeföretag som drivs av familjen Paulsson. Företaget bedriver en helintegrerad grisproduktion, smågrisproduktion på gården Nya Skottorp och slaktsvinsproduktion på gården Värestorp.

Brunsbo Gård, Skara

Gården Brunsbo ligger strax utanför Skara. Gården och anläggningen ägs av Skara stift med Anders Gustavsson som arrendator. På gården bedrivs lantbruk och gasproduktion. Lantbruket består av växtodling och slaktsvinsproduktion

Biogas Brålanda

Genom projektet Biogas Brålanda har ett helt nytt koncept för framställning av biogas skapats: Clean Fuel Concept. Tanken med konceptet är att sammanlänka gårdsbaserade biogasanläggningar med hjälp av ett ledningsnät för biogas.

Arvidstorp Reningsverk

På Trollhättan Energis anläggning i Arvidstorp finns ett avloppsreningsverk som framställer biogas samt en uppgraderingsanläggning som renar gas från avloppsreningsverket och från Ragnsells sophanteringsanläggning i Heljestorp