Studietur 1: Avfall – en tillgång

På Lillesjöverket sker förbränning av brännbart hushålls- och industriavfall. Ungefär 20-30 lastbilar tippar avfall här varje vardag och förbränningen ska ske ständigt, dygnet runt.

Ragn-Sells är ett av Sveriges största miljö- och återvinningsföretag och marknadsledande inom ett flertal segment. Heljestorp Ragn-Sells samlar in, behandlar och återvinner restprodukter och avfall från industrier och hushåll vid ett stort antal återvinningsanläggningar.

Upplägg

Kl 09.00 Besök Heljestorp – sorteringsanläggning hushållsavfall

Kl 10.30 Förmiddagskaffe med smörgås på anläggningen.

Kl 11.00 Avresa från Heljestorp

Kl 11.30 Besök Lillesjöverket – avfallsförbrännning.

Kl 13.00 Avresa från Lillesjöverket

Kl 13.30 Avslut och lunch på Bohusgården Hotell & Konferens