Studietur 3: Från projekt via produktion till daglig användning

Innovatum Teknikpark vill inspirera till nytänkande och vår utgångspunkt är att lärande och ny kunskap skapas allra bäst när människor samverkar. Därför satsar vi på arenor med resurser som väcker och tar tillvara just det. Vår vision är att bli ett internationellt erkänt utvecklingscentrum inom våra fokusområden.

Ragn-Sells är ett av Sveriges största miljö- och återvinningsföretag och marknadsledande inom ett flertal segment. Ragn-Sells samlar in, behandlar och återvinner restprodukter och avfall från industrier och hushåll vid ett stort antal återvinningsanläggningar.

Trollhättan Energi säljer biogas som fordonsbränsle. Det är ett förnybart bränsle som produceras lokalt, från avloppsslam, köksavfallet i de gröna påsarna och annat biologiskt avfall.

Ana i Trollhättan säljer bl a bilen Saab BioPower som tankas med förnyelsebar etanol (E85) som ger ett mindre nettotillskott av fossilt koldioxid i atmosfären.

Upplägg

Kl 09.00 Besök på Innovatum Teknikpark med information om verksamheten och intressanta projekt inom EMT samt genomgång i det produktionstekniska centret (PTC)

Kl 10.00 Förmiddagskaffe med smörgås

Kl 11.00 Besök på Heljestorp, Ragn Sells – rötning av avfall till biogas

Kl 13.00 Lunch

Kl 14.30 Besök på Arvidstorp, Trollhättan Energi – Produktion av biogas och fordonsgas från avloppsslam

Kl 16.00 Besök på tankstation

Kl 16.00 Besök konvertering biogasbilar/miljöbilar

Kl 17.30 Incheckning och gemensam middag på Albert Kök Hotell & Restaurang